top of page

AVG

PRIVACY VERKLARING

“Rusheuvel Bowling & Events” vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt “Rusheuvel Bowling & Events” dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Identiteit van de onderneming
“Rusheuvel Bowling & Events”, geëxploiteerd door Keijzers Horeca Exploitaties en Evenementen VOF, gevestigd aan de Rusheuvelstraat 5, 5346 JH te Oss
Email: info@rusheuvel.nl
Telefoon: 0412-644005

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt “Rusheuvel Bowling & Events” gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van een online reservering of contact opneemt via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het “Rusheuvel Bowling & Events” daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.


De gegevens die wij verwerken zijn:
- voor- en achternaam
- email adres
- telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
“Rusheuvel Bowling & Events” verwerkt uw persoonsgegevens op basis van actieve en ondubbelzinnige toestemming en/of wanneer deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de volgende doelen:
- Versturen van een bevestiging of offerte via email
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor een betere dienstverlening
- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
“Rusheuvel Bowling & Events” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat gegeven toestemming ingetrokken wordt.

Betaaltransacties vinden altijd plaats via een versleutelde verbinding met beveiligde webservices van onze vertrouwde financiële partners.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan “Rusheuvel Bowling & Events” haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Beveiliging
“Rusheuvel Bowling & Events” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rusheuvel.nl

Wijzigingen
“Rusheuvel Bowling & Events” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. “Rusheuvel Bowling & Events” adviseert u daarom regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen voor een update van het privacybeleid van “Rusheuvel Bowling & Events”.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@rusheuvel.nl

bottom of page